Pažymos

Vairuotojų sveikatos patikrinimai ( A, B kategorijos) apylinkės pacientams 20
Vairuotojų sveikatos patikrinimai ( A, B kategorijos) neapylinkės pacientams 30
Darbo ir kitos medicininės pažymos apylinkės pacientams

20

Darbo ir kitos medicininės pažymos neapylinkės pacientams

25

Ginklo pažymos išdavimas

80